Blog

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija – tai asmens sveikatos priežiūros paslauga, užtikrinanti ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą vaikams, turintiems raidos sutrikimų, jų tėvams (globėjams). Tai vaikų raidos sutrikimų ir neįgalumo pirminė, antrinė ir tretinė prevencija, kompleksinė reabilitacija bei jų integracija į visuomenę ir švietimo sistemą. Šios paslaugos teikiamos ankstyvojo amžiaus vaikams, turintiems psichologinės, motorinės ir socialinės raidos sutrikimų ir jų rizikos veiksnių, bei šių vaikų tėvams (globėjams). Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas reglamentuoja Sveikatos apsaugos ministro įsakymas ir jo pakeitimai,

Siuntimo indikacijos

Į vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybą priklausomai nuo indikacijų gali siųsti šeimos gydytojas, pediatras, ortopedas, chirurgas, neurologas, kiti specialistai, pastebėję atitinkamus kūdikio/vaiko sutrikimus, būkles ir ligas. Atvykstant reikia turėti siuntimą (forma Nr. 027/a) šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo ar vaikų ligų specialisto. Įstatymiškai yra reglamentuotos šios siuntimo į vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybą indikacijos:

Naujagimystės rizikos veiksniai: sutrikimai dėl nėštumo trukmės ir naujagimio kūno masės, gimdymo trauma, perinatalinė hipoksija, intrauterinės CNS infekcijos, buvę traukuliai, naujagimių smegenų veiklos sutrikimai, naujagimių maitinimo sutrikimai, naujagimio raumenų tonuso sutrikimai.

CNS ir PNS ligos, sukeliančios raidos sutrikimus: medžiagų apykaitos ligos, CNS uždegiminių ligų padariniai, epilepsija, polineuropatijos, nervų-raumenų ligos, cerebrinis paralyžius ir paralyžiniai sindromai, kitos nervų sistemos ligos, aklumas, konduktyvinis ir neurosensorinis prikurtimas, cerebrovaskulinių ligų padariniai, įgimtos CNS vystymosi ydos, chromosominė ir genetinė patologija, galvos ir nugaros smegenų traumų padariniai.

Socialiniai rizikos veiksniai: vaiko nepriežiūra, fizinė ar seksualinė prievarta, tėvų ypatumai (žemas išsilavinimas, nepatyrimas), tėvų bedarbystė, blogos gyvenimo sąlygos, netipiška tėvystės situacija, neadekvati vaiko priežiūra, priešiškumas vaikui, jo baudimas, emocinis slopinimas, mokomosios ir žaidybinės patirties trūkumas, problemos šeimoje (nesutarimai, skyrybos, sunki šeimos nario liga), psichikos ir elgesi sutrikimai šeimoje.

Psichologinės raidos sutrikimai: protinis atsilikimas, specifiniai kalbos ir kalbėjimo raidos sutrikimai, specifinis judesių raidos sutrikimas, specifinis mišrus raidos sutrikimas, įvairiapusiai raidos sutrikimai.

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikia šių specialistų komanda:

1) Gydytojas, turintis pediatro, vaikų neurologo ar fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo licenciją ir socialinio pediatro sertifikatą. Gydytojas vadovauja specialistų komandai, koordinuoja jos darbą, atsako už veiklos kokybę. Vertina nusiskundimus, medicininę vaiko istoriją (informacija apie ligas, biologinius ir socialinius rizikos veiksnius, galinčius nulemti vaiko raidos sutrikimą); raidos istoriją (informaciją apie tai kaip vyko motorikos, kalbos, pažintinių, socialinių įgūdžių raida); atlieka pediatrinį somatinį ištyrimą (įvertina vaiko augimą, įgimtų anomalijų buvimą, odos pakitimus, vidaus organų būklę); atlieka vaiko klinikinį neuroliginį ištyrimą; įvertina medicininių/laboratorinių tyrimų duomenis ir klausos bei regos vertinimo rezultatus; atlieka vaiko raidos tyrimą; apibendrina ir interpretuoja specialistų atliktų tyrimų rezultatus, nustato raidos sutrikimų diagnozę, sudaro tyrimų ir terapijos planą.

2) Medicinos psichologas atlieka raidos ir psichologinį tyrimą (DISC, klinikinis raidos, elgesio, motinos-vaiko santykių stebėjimas); taiko psichologines terapines metodikas.

3) Logopedas atlieka prieškalbinių įgūdžių ir kalbos tyrimą; vertina vaiko smulkiosios motorikos, socialinių, pažintinių, žaidimo įgūdžių pasiekimus, maitinimo ir burnos motoriką; taiko kalbos korekcijos ir logopedo terapijos metodus.

4) Kineziterapeutas atlieka judesių raidos tyrimą, taiko kineziterapijos metodus (klasikinis masažas, padėties terapija, klasikinė kineziterapija); esant reikalui parenka kompensacines priemones.

5) Specialusis pedagogas atlieka specialųjį pedagoginį įvertinimą, taiko specialiosios pedagogikos metodikas.

6) Ergoterapeutas atlieka ergoterapinį įvertinimą, pritaiko aplinką, kompensacinę techniką.

7) Slaugytojas padeda tvarkyti dokumentaciją, registruoti pacientus, rinkti statistinius duomenis.

8) Socialinis darbuotojas atlieka psichosocialinės šeimos būklės (psichosocialinių stresorių ir šeimą palaikančių veiksnių) vertinimą ir socialinę šeimos reabilitaciją, kurios metu siekiama stiprinti sėkmingą vaiko ir jo šeimos savarankišką funkcionavimą.

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoios reabilitacijos specialistų komandos funkcijos:
1) bendradarbiaudama su kitomis tarnybomis, koordinuoja sutrikusios raidos vaikų ir rizikos grupės vaikų ankstyvą išaiškinimą;
2) sudaro ir vykdo sutrikusios raidos vaikų individualią ankstyvosios reabilitacijos programą, įtraukdama į šį procesą vaiko tėvus/globėjus. Tėvai/globėjai turi teisę dalyvauti sudarant individualią vaiko ankstyvosios reabilitacijos programą ir įsipareigoja kartu su specialistais ją vykdyti. Programą sudaro moksliškai pagrįstos diagnostikos ir terapijos priemonės, kurių yra išmokęs jas taikantis specialistas. Kiekviena intervencija trunka 1 val., į šį laiką įskaitomas bendravimas su tėvais ir jų mokymas. Dalis specialistų komandos pasitarimų laiko skiriama vaiko individualiai reabilitacijos programai sudaryti ir tikslinti;
3) išaiškinus arba įtarus vaiko teisių pažeidimus, emocinę nepriežiūrą, fizinę ar seksualinę prievartą arba tėvams atsisakius bendradarbiauti vykdant individualią vaiko ankstyvosios reabilitacijos programą, apie tai informuoja vaiko teisių apsaugos tarnybą;
4) analizuoja vaikų raidos sutrikimų paplitimą aptarnaujamame regione ir teikia pasiūlymus steigėjams, kaip didinti sutrikusios raidos vaikų teikiamos kompleksinės pagalbos efektyvumą.

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoios reabilitacijos paslaugų dokumentacijoje registruojami duomenys:
1) apie vaiko raidos būklę,
2) vaiko raidos sutrikimus ir ypatumus,
3) trumpalaikiai ir ilgalaikiai specialistų komandos darbo tikslai,
4) pateikiama individuali vaiko ankstyvosios reabilitacijos programa,
5) daromi įrašai apie specialistų komandos atliekamas diagnostikos ir gydymo procedūras.

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos (VRSAR) paslaugos gali būti antrinio arba tretinio lygio.

Antrinio lygio VRSAR paslaugos
Pediatrai, bendrosios praktikos gydytojai ar kiti vaikų ligų specialistai, įtardami psichologinės ir socialinės raidos sutrikimus, skiria išplėstinę specialistų konsultaciją.
Konsultacijos tikslas – įvertinti vaiko psichomotorinę raidą, nustatyti raidos sutrikimus, sudaryti tolesnį vaiko stebėjimo ar preliminarinį VRSAR planą. Konsultacijos metu konsultuojami ir mokomi tėvai. Nustačius raidos sutrikimą, specialistų komanda skiria vaikui ambulatorinių paslaugų kompleksą. Ambulatorinių paslaugų kompleksą sudaro ne mažiau kaip dvi diagnostikos ar gydymo procedūros. Šios paslaugos teikiamos per vienerius metus, atsižvelgiant į vaiko raidos įvertinimo rezultatus, šeimos poreikius. Priklausomai nuo sutrikimų sunkumo skiriamas skirtingas ambulatorinių kompleksų skaičius per metus. Vieno vaikų ankstyvosios reabilitacijos kurso trukmė 20 arba 40 paslaugų kompleksų per metus priklausomai nuo susirgimo. Kompleksą sudaro 2 specialistų intervencijos. Prioritetine tvarka teikiamos vaikams iki 4 metų. Vyresni (iki 7 metų) vaikai, nelankantys ugdymo įstaigos, taip pat gali gauti ambulatorines kompleksines paslaugas. Tokie vaikai turėtų sudaryti ne daugiau kaip 20 procentų visų per metus gydytų pacientų. Visiems vaikams iki 7 metų amžiaus gali būti teikiamos išplėstinės konsultacijos antrinio lygio VRSAR paslaugas teikiančiose įstaigose.

Trečio lygio VRSAR paslaugos
Šiose įstaigose sutrikusios raidos vaikai konsultuojami, tikslinamas jų stacionarizavimo būtinumas, sudaroma ir koreguojama individuali ankstyvosios reabilitacijos programa. Į stacionaro skyrius siunčiami vaikai su kompleksiniais raidos sutrikimais, kurių eigą sunkina gretutiniai psichikos, regos, klausos, fizinės raidos ir kiti sutrikimai, kai 3 mėn. gydant ambulatoriškai nepasiekiama laukiamų rezultatų. Stacionare vaikui atliekama kompleksinė raidos ir psichologinė diagnostika, taikoma intensyvi reabilitacinė 4 metodų programa. Pagal nustatytus rehospitalizacijos reikalavimus gydomi vaikai su sunkiais raidos sutrikimais, kuriems reikalingas ilgas gydymo kursas. Teikiamos visiems vaikams iki 7 metų amžiaus, turintiems raidos sutrikimų.

Žemiau pateikiamas Vaiko raidos sutrikikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybų sąrašas ir kontaktinė informacija (adresas, telefonas):

 1. VšĮ Alytaus apskrities V. Kudirkos ligoninė, Ligoninės g. 12, Alytus, +37031556404, +37031556347;
 2. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras, V.Kudirkos g. 1, Anykščiai, +370381506 54;
 3. VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, Vilnius, +37052487947;
 4. VŠĮ Centro poliklinika, Nepriklausomybės a. 10, Kaunas, +37037409805, +37037409802;
 5. VšĮ Centro poliklinika, Pylimo g. 8, Vilnius, +37052615747;
 6. VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras, Aido g. 18, Šiauliai, +37041464064;
 7. Klaipėdos raj. Gargždų ligoninė, Tilto g. 2, Gargždai, +3704645202, +37061470013;
 8. VšĮ Jonavos ligoninė, Žeimių g.19, Jonava, +37034969 101;
 9. VšĮ Joniškio ligoninės Vaikų vystymosi sutrikimų Ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaras, Pašvitinio g. 21, Joniškis, +37042661048;
 10. VšĮ Kaišiadorių ligoninė, Beržyno g. 27, Kaišiadorys, +37034660195;
 11. VšĮ Karoliniškių poliklinika, L. Asanavičiūtės g. 27 A, Vilnius, +37052168911, +37069804708;
 12. VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika, Savanorių pr. 369, Kaunas,  +37037401422;
 13. VšĮ Kauno Šilainių poliklinika, Baltų pr. 7, Kaunas, +37037377771, +37069708888;
 14. VšĮ Kelmės ligoninė, Neprikausomybės g. 2, Kelmė, +37042769223, +37061684026;
 15. Kėdainių Ankstyvosios korekcijos ir reabilitacijos tarnyba, Budrio g. 4, Kėdainiai, +37034753434;
 16. VŠĮ Klaipėdos ligoninė Konsultacinė poliklinika, Taikos pr. 76, Klaipėda, +37046342709;
 17. BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai, Ankstyvosios reabilitacijos skyrius, Turistų g. 18, LT-92281, Klaipėda, +37046490190;
 18. VšĮ Kretingos ligoninė, Žemaitės al. 1, Kretinga,  +37044579 046;
 19.  VšĮ Marijampolės ligoninė, Palangos g. 1, Marijampolė, +37034356964;
 20. VšĮ Mažeikių ligoninė, Birutės g. 17 (III aukštas), Mažeikiai, +37044398279;
 21. Mažeikių Ankstyvojo koregavimo tarnyba, Naftininkų g. 9, Mažeikiai, +37044395130;
 22. VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė, Žemaitijos g. 6 (II aukštas 96 kab.), Naujoji Akmenė, +37042556527;
 23. Pakruojo Ankstyvosios korekcijos tarnyba, Basanavičiaus g. 4, Pakruojis, +37042151232;
 24. VšĮ Panevėžio ligoninė, Smėlynės g. 38, Panevėžys, +37045501519;
 25. VšĮ Pasvalio ligoninė, Geležinkeliečių g. 70; Pasvalys, +37045154148;
 26. VšĮ Prienų ligoninė, Pušyno g.2, Prienai, +37031960465;
 27. VšĮ Radviliškio ligoninė, Gedimino g. 9 (II korpusas, I aukštas), Radviliškis, +37042260211;
 28. VšĮ Raseinių ligoninė, Ligoninės g. 4, Raseiniai, +37042879055, +37042870584;
 29. VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė Moters ir vaiko klinika, Architektų g. 77, Šiauliai, +37041524911, +37041525681;
 30. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, T Kalno g. 21 a, Telšiai, +37061885406;
 31. VšĮ Šakių ligoninė, Kudirkos g. 17, Šakiai, +37034560165;
 32. VŠĮ Šeškinės poliklinika, Šeškinės g. 24, Vilnius, +37052468174;
 33. VšĮ Šiaulių centro poliklinika, Vytauto g. 101, Šiauliai, +37041374044;
 34. VšĮ Šilalės rajono ligoninė, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalė, +37044974340;
 35. VšĮ Šilutės ligoninė, Rusnės g. 1, Šilutė, +37044162095;
 36. Tauragės Ankstyvosios korekcijos tarnyba, Stoties g. 25a, Tauragė, +37044664161;
 37. VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, Jūros g. 5, Tauragė, +37044662261;
 38. Telšių Ankstyvosios korekcijos tarnyba, Kalno g. 21a, Telšiai, +37044453958;
 39. VšĮ Utenos ligoninė, Atkočiškių k., +37061848541, +37038973975;
 40. Vaiko raidos centras, Vytauto g. 15, Vilnius, +3705273 1422;
 41. Vaikų reabilitacijos ligoninė “Lopšelis”, Lopšelio g. 10, Kaunas, +37037260425;
 42. VšĮ Vilkaviškio ligoninė, Maironio g. 25 (I a.), Vilkaviškis, +37034260163;
 43. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, Žolyno g. 47, Vilnius, +37052340300;
 44. VšĮ Visagino ligoninė, Taikos pr.15a, Visaginas, +37038675289;
 45. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos ir logopedijos centras (buvęs) V. Tumėnienės reabilitacijos centras), Kiaunių g. 2, Kaunas,+37037346326;
 46. Zarasų Ankstyvosios reabilitacijos centras, Malūno g. 4, Zarasai, +37038551797;
Komentarų dar nėra.

Parašykite komentarą

Sutinku, kad mano pateikti duomenys būtų naudojami tik paslaugai suteikti.