Blog

Projektas “Skirtingo amžiaus neįgalių asmenų fizinio aktyvumo skatinimas ir poveikio fizinei-funkcinei būklei įvertinimas”

UAB “Svencelės uostelis” įgyvendina 2022 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą sporto projektą, kurio tikslas – sudaryti sąlygas užsiimti fizine aktyvumo veikla įvairaus amžiaus neįgaliems asmenims viešoje miesto erdvėje, siekiant pagerinti jų širdies-kvėpavimo, griaučių-raumenų sistemų būklę, pagerinti pusiausvyrą ir pusiausvyrą, sumažinti kritimo traumų tikimybę.
Projekto veiklos: fizinio aktyvumo pratybos, neįgalių asmenų fizinės ir funkcinės būklės vertinimas, fizinio aktyvumo pratybų poveikio neįgalių asmenų sveikatos būklei analizė, savanorių taikomosios fizinės veiklos kompetencijų didinimas.
Projekto tiesioginiai dalyviai: 30 skirtingo amžiaus neįgalių asmenų, 10 savanorių, 20 asmenų tiesiogiai susijusių su neįgaliaisiais asmenimis (tėvai, globėjai, broliai, seserys).
Sporto projekto unikalus tuo, kad Klaipėdos miesto viešojoje erdvėje Neįgaliųjų paplūdimyje (Melnragėje) neįgaliesiems vasaros laikotarpiu bus galimybė dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose. Projekto vykdytojų parengta fizinio aktyvumo pratybų programa skirta neįgalių asmenų fizinės ir funkcinės būklės gerinimui. 2022 birželio-rugpjūčio mėn. siūlome įvairaus amžiaus (iki 5 m., 5-17 m., 18-64 m.) neįgaliesiems 2 k. per savaitę dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose. Numatoma, kad fizinio aktyvumo pratybose iš viso dalyvaus 30 įvairaus amžiaus protinę, fizinę negalią turintys asmenys, kurių prieinamumas dalyvauti fizinėse veiklose yra apribotas dėl sveikatos būklės.  Projekto metu prie neįgaliųjų fizinio aktyvumo pratybose galės dalyvauti ir artimos aplinkos asmenys.  Prieš projektą, jo eigoje ir po jo bus vertinama neįgaliųjų asmenų fizinė ir funkcinė sveikatos būklė.
Laukiami rezultatai: po trijų mėnesių trukmės reguliarių fizinio aktyvumo pratybų pagerės tokie neįgalių asmenų fizinės ir funkcinės sveikatos rodikliai kaip širdies-kraujagyslių sistemos ištvermė, griaučių-raumenų jėga, pusiausvyra ir koordinacija. Dėl ko padidės tolerancija fiziniam krūviui, sumažės kritimo rizika.

Šturmai (002) logo

Komentarų dar nėra.

Parašykite komentarą

Sutinku, kad mano pateikti duomenys būtų naudojami tik paslaugai suteikti.