Nuotolinių konsultacijų apribojimai

Nuotolinių konsultacijų apribojimai

  • Nuotolinių konsultacijų metu kineziterapeutas neturi galimybės kliento apžiūrėti, fiziškai įvertinti jo motorinę raidą, todėl nuotolinės konsultacijos negali visiškai pakeisti kineziterapeuto konsultacijos „akis į akį“. Esant galimybei, rekomenduojama visada rinktis kineziterapeuto konsultaciją „akis į akį“.
  • Dėl informacijos trūkumo, informacijos perdavimo trukdžių (nepakankamai ryškus vaizdas, nepakankamai tikslus užsakymas ir pan.), kineziterapeutas nuotolinių konsultacijų metu ne visada gali pateikti išsamią kineziterapinę išvadą ar rekomendaciją.