Specialistų teikimo taisyklių aprašas

Bendrosios nuostatos

 1. Kineziterapeuto paslaugų teikimo taisyklių aprašas (toliau – Aprašas) yra skirtas klientams pageidaujantiems įsigyti kineziterapeuto paslaugas.
 2. Apraše naudojamos sąvokos:
  1. Nuotolinės konsultacijos – tai fizinės sveikatos gerovės užtikrinomo paslaugų teikimas tėvams, naudojant informacines ir komunikacines technologijas, kai paslaugas teikiantis kineziterapeutas ir klientas nėra toje pačioje faktinėje vietoje.
  2. www.vsic.lt – interneto platforma, skirta įsigyti nuotolines konsultacijas.
  3. Kineziterapeutas – centre pagal darbo sutartį dirbantis specialistas, teikiantis nuotolines konsultacijas.
  4. Klientas – asmuo, kuris užsako nuotolines kineziterapeuto konsultacijas per sistemą vsic.lt.
  5. Užsakymas – sistemos vsic.lt forma, skirta kineziterapeuto nuotolinių konsultacijų užsakymui. Prie užsakymo gali būti pridedama: medicinos dokumentų kopijos, medicininių tyrimų vaizdai, interaktyvi audio, video medžiaga, garso ir/ar vaizdo rinkmenos.
 3. Nuotolinės kineziterapeuto konsultacijos teikiamos tik klientui, užsiregistravusiam sistemoje vsic.lt ir užpildžiusiam užsakymą. Jeigu klientas kreipiasi dėl savo nepilnamečių vaikų ir/ar įvaikių, jis turi nurodyti vaiko/įvaikio vardą, pavardę, amžių ir teisinį ryšį, patvirtinantį įstatyminį atstovavimą.
 4. Nuotolinė kineziterapeuto konsultacija teikiama kliento pasirinktu būdu: telefonu, kompiuterinės programos Skype pagalba su vaizdu arba be vaizdo.

Užsakymo pildymas

 1. Klientas privalo išsamiai užpildyti užsakymą.
 2. Pagal užsakyme pateiktą informaciją kineziterapeutas spręs, ar gali suteikti konsultaciją, o taip pat priklausys konsultacijos išsamumas ir nauda (efektyvumas).
 3. Neišsamiai užpildytas užsakymas gali reikšti jo atmetimą.